Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 το μάθημα "Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων" να προχωρήσουν σε αίτηση εγγραφής στο e-class του μαθήματος:


Όλες οι πληροφορίες, το υλικό της διδασκαλίας, και εφεξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται μόνο στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα.

Νίκος Ρεκατσίνας