Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 το μάθημα "Στοχαστικά μοντέλα επιχειρησιακών ερευνών" να προχωρήσουν σε εγγραφή στο e-class του μαθήματος:


καθώς μέσα από την πλατφόρμα θα παρέχονται οι πληροφορίες και το υλικό της διδασκαλίας του μαθήματος. Σημειώνεται ότι έχει γίνει ολική εκκαθάριση του μητρώου των μέχρι σήμερα χρηστών του μαθήματος.

Ο διδάσκων