Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα του κ. Γεωργίου να προσέλθουν βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΜ τους για εξέταση στις παρακάτω αίθουσες:
  • ΑΑ όσοι/ες ο ΑΜ τελειώνει στα ψηφία 1 ως και 8.
  • Ο63 όσοι/ες ο ΑΜ τελειώνει στα ψηφία 0 ή 9.


Εκ μέρους του Καθηγητή Δημήτριου Γεωργίου