Τα εργαστήρια της Αριθμητικής Ανάλυσης Ι (ΤΜΗΜΑ Β) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021. Η αναπλήρωση των εργαστηρίων θα ανακοινωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.


Με εκτίμηση
Κωνσταντίνα Μητσάκη