Η σελίδα του μαθήματος έχει δημιουργηθεί:

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1194/

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας.