Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η πρώτη διάλεξη στο μάθημα "Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με Fortran" (τμήμα α’) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 16:00 – 17:00 στην αίθουσα ΑΘΕ12.
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, καθώς όλες οι πληροφορίες και το σχετικό υλικό θα αναρτώνται εκεί. Το link του μαθήματος για το eclass είναι: https://eclass.upatras.gr/courses/MATH919/. Ο κωδικός για την εγγραφή σας στο eclass του μαθήματος θα δοθεί στο μάθημα της Δευτέρας.
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Η Διδάσκουσα
Θεοδούλα Γράψα