Στο τμήμα β ανήκουν οι φοιτητές ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ έως και ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ.

Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη (16:00-18:00) και Τετάρτη (10:00-11:00) στην αίθουσα Υ35 (βρίσκεται στον όροφο -1 του κτηρίου Βιολογίας-Μαθηματικών, στην πτέρυγα που είναι απέναντι από αυτήν της γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών).

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών (βρίσκεται στον όροφο 0 του κτηρίου Βιολογίας-Μαθηματικών, στην πτέρυγα όπου είναι και η γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών).

Ειδικά, την 1η εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων, οι εργαστηριακές ασκήσεις για τους φοιτητές του τμήματος β δεν θα πραγματοποιηθούν.