Ανακοινώνεται ότι το πρώτο μάθημα Αναλυτικής Γεωμετρίας στο Τμήμα α' θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, ώρα 9-11, στο
αμφιθέατρο ΑΑ, το οποίο βρίσκεται στο κτίριο Πρυτανείας (1η στάση λεωφορείου στο Πανεπιστήμιο).