Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου "Γεωμετρία" το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1179/

καθώς μέσα από την πλατφόρμα θα παρέχονται οι πληροφορίες και το υλικό της διδασκαλίας του μαθήματος.