Η εξέταση θα είναι προφορική.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητριών/των στην εξέταση του μαθήματος ΑΛΓΕΒΡΑ II θα γίνει μέσω δήλωσης σε σχετικό πεδίο της πλατφόρμας Exams Upatras που συγκεκριμένα θα φέρει το όνομα "ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (7ου εξαμήνου) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021".

Η πρόσβαση για τις δηλώσεις θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00. Δε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής από κει και πέρα για οποιονδήποτε λόγο.