Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος "Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης" παρακαλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH320 μέχρι την Παρασκευή 17/09/2021.

Β.Βλάχου