Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος "Συναρτησιακή Ανάλυση:Χώροι και Τελεστές" παρακαλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH319/ μέχρι την Παρασκευή 10/09/2021.

Β. Βλάχου