Για να συμμετέχετε στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου πρέπει να εγγραφείτε στα αντίστοιχα exams των μαθημάτων

Στατιστική Συμπερασματολογία Ι εώς 5/9
Εxams Upatras | Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων Πανεπιστημίου Πατρών | Στατιστική Συμπερασματολογία Ι (... | Ρυθμίσεις

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ εώς 14/9
Εxams Upatras | Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων Πανεπιστημίου Πατρών | Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ... | Ρυθμίσεις

Μη Παραμετρική Στατιστική εώς 19/9
Εxams Upatras | Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων Πανεπιστημίου Πατρών | Μη Παραμετρική Στατιστική (Επανα... | Ρυθμίσεις

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης θα δοθούν μέσω της πλατφόρμας exams.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΤΟ EXAMS META ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ