Οι φοιτητές του Τμήματος Α (διδάσκουσα Σ. Ζαφειρίδου) που προτίθενται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος "Απειροστικός Λογισμός II" στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, καλούνται να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr στο σύνδεσμο:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH112/


1 Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι 2 Σεπτεμβρίου. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, καμία αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή.

2. Μόνο όσοι εγγραφούν στον παραπάνω σύνδεσμο μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος. Οποιαδήποτε πληροφορία για την εξέταση του μαθήματος θα παρέχεται από εδώ και πέρα μόνο μέσω της παραπάνω πλατφόρμας.

3. Παρακαλούνται οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους να δηλώνουν όλα τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Μητρώου φοιτητή, πανεπιστημιακό email φοιτητή (όχι gmail, hotmail, yahoo κ.τ.λ.))

4. Μετά από διασταύρωση των στοιχείων μέσω του ψηφιακού άλματος και πλατφόρμας archimedia, οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα θα διαγράφονται από την λίστα χρηστών του eclass του μαθήματος.