Η εξέταση του μαθήματος "Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την καθορισμένη από το πρόγραμμα των εξετάσεων ημερομηνία.

Όσοι φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση οφείλουν να κάνουν εγγραφή στον ιστότοπο https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH293/ μέχρι και την παραμονή της εξέτασης. Η εγγραφή τους πρέπει να εμφανίζει: (α) ονοματεπώνυμο, (β) αριθμό μητρώου και (γ) ιδρυματικό λογαριασμό email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας για το μάθημα.

Στον παραπάνω ιστότοπο θα αναρτηθούν επιπλέον πληροφορίες και περαιτέρω οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης οφείλουν να είναι συνδεδεμένοι με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και στην εικονική αίθουσα του μαθήματος που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα zoom και χρησιμοποιήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο διδάσκων,
Μ. Βραχάτης