Ο κ. Θεόδωρος Αναστασιάδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά", θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα "Μια εισαγωγή στο ολοκλήρωμα Henstock-Kurzweil" την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 και ώρα 09:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/9217019...12TzRrcHRZdz09

Meeting ID: 921 7019 2222
Passcode: 036528


Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,
Β. Βλάχου
Γ. Ελευθεράκης
Π. Τζερμιάς (επιβλέπων)