Η εξέταση του μαθήματος "Στατιστική Συμπερασματολογία Ι" για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 9 Ιουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν, βάσει των οδηγιών περί της επί πτυχίω εξεταστικής που ανακοίνωσε η Γραμματεία του Τμήματος (https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5622.html), καλούνται να κάνουν εγγραφή με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού στο exams.eclass μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου:

Εxams Upatras | Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων Πανεπιστημίου Πατρών | Στατιστική Συμπερασματολογία Ι (...

Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν μέσω του exams.