Η εξέταση του μαθήματος "Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ" για το τμήμα α' (εξετάστρια Ν. Χατζηγιαννακίδου) θα πραγματοποιηθεί γραπτώς σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική (σύμφωνα με την ανακοίνωση https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5622.html της Γραμματείας του Τμήματος) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση καλούνται να κάνουν εγγραφή στο μάθημα https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH230/ με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού έως την Δευτέρα 28/06.

Περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή της εξέτασης θα ανακοινωθούν μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr.