Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Απειροστικός Λογισμός II" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να εγγραφούν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο eclass του μαθήματος:
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1120/

καθώς εκεί θα παρέχονται οι πληροφορίες και το υλικό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα: Σ. Ζαφειρίδου