Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό μάθημα Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (MATH-IC335) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1157/ με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Στην παραπάνω πλατφόρμα θα παρέχεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος και θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις. Επίσης πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε και στον ιστότοπο του μαθήματος: https://thalis.math.upatras.gr/~vrah...ection=courses

Ο διδάσκων
ΜΝ Βραχάτης