Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Στοχαστικά μοντέλα επιχειρησιακών ερευνών" του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/MATH952/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την εν γένει επικοινωνία για θέματα που αφορούν το μάθημα θα γίνονται μέσω αυτής.