Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ" να κάνουν εγγραφή στο

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1158/

καθώς εκεί θα αναρτώνται όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα.