Οποια/ος φοιτήτρια /ής επιθυμεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις του μαθήματος "ΣΔΕ ΙΙ" θα πρέπει να εγγραφεί, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό του λογαριασμό στο σύνδεσμο: https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1162/
προκειμένου: (i) να βρει τον σύνδεσμο στο ZOOM στον οποίο θα πρέπει να συνδέεται για να παρακολουθεί τις διαλέξεις του μαθήματος και (ii) να ενημερώνεται με τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα που αφορούν στο μάθημα.
Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23/02/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Οι διδάσκουσες
Φ. Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
Χ. Κοκολογιαννάκη