Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του Γ' εξαμήνου “Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ” το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος:
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1143/
με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (της μορφής xxxxxxxxx@upnet.gr).
Ολες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα, η επικοινωνία με τον διδάσκοντα και ειδικότερα οι σύνδεσμοι για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις θα γίνεται από αυτή την πλατφόρμα.


Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Βασίλειος Παπαγεωργίου