Η παρουσίαση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας κας Παπαθανασοπούλου Γεωργίας με τίτλο: "Ανάλυση Αποτελεσματικότητας του Τραπεζικού Τομέα και Βιώσιμη Χρηματοδότηση" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 μέσω Skype for Business. Άτομα που ενδιαφέρονται να την παρακαλουθήσουν, παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στον επιβλέποντα ώστε να λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ιωάννης Δημητρίου, Νικόλαος Τσάντας (επιβλέπων), Νικόλαος Χατζησταμούλου