Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του Γ Εξαμήνου “Αριθμητική Ανάλυση Ι” το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος:
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH911/
με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.
Σε αυτή τη πλατφόρμα θα παρέχονται οι πληροφορίες και το υλικό της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος.
Σημειώνεται ότι έχει γίνει ολική εκκαθάριση του μητρώου των χρηστών του μαθήματος, με εγγραφή πριν από 26/9/2020.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Η διδάσκουσα