Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
το μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων Ι (Α' Τμήμα)
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1140/
με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.
Σε αυτή τη πλατφόρμα θα παρέχεται όλο το υλικό της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας
του μαθήματος και θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η διδάσκουσα