Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 3ου εξαμήνου "ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι (ΤΜΗΜΑ Β)" το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1091/

Στην εν λόγω πλατφόρμα υπάρχει υλικό σχετικό με το μάθημα, ενώ επιπλέον θα αναρτάται υλικό για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Όλη η επικοινωνία σχετικά με το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του eclass.

Ο διδάσκων