Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου "Επιχειρησιακή Έρευνα" το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος:


καθώς μέσα από την πλατφόρμα θα παρέχονται οι πληροφορίες και το υλικό της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος. Σημειώνεται ότι έχει γίνει ολική εκκαθάριση του μητρώου των μέχρι σήμερα χρηστών του μαθήματος.

Ο διδάσκων