Σας ενημερώνω ότι οδηγίες για την παρακολούθηση των διαλέξεων του μαθήματος "ΣΔΕ Ι" (Τμήμα Β') για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπάρχουν στο eclass

https://eclass.math.upatras.gr/courses/MATH_APPL123/

και

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH940/

Η διδάσκουσα
Χ.Κοκολογιαννάκη