Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το μάθημα "Στατιστική Συμπερασματολογία Ι" το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος,

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1114/


καθώς μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα παρέχεται όλο το υλικό που χρειάζεστε για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη παρακολούθηση της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος.