Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος "Μέθοδοι Προσομοίωσης" (Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020)
μπορείτε να δείτε στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση
https://exams.eclass.upatras.gr/modu...180&an_id=5279

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές για συμμετοχή στην εξέταση πρέπει να γίνουν μέχρι τις 20-9-2020.