Υπενθυμίζουμε ότι όσοι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Αναλυτική Γεωμετρία " (στο Τμήμα Α, διδάσκουσα Ζαφειρίδου) κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH174/

το αργότερο μέχρι 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 24.00. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας, καμία αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή