Υπενθυμίζουμε ότι όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Απειροστικός Λογισμός I" τμήμα α) Β.Βλάχου κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH193/ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10/09/2020.