Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος "Μηχανική των Ρευστών", να κάνουν εγγραφή μέχρι τις 31/08/2020 στον σύνδεσμο

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH215/

Οι εξετάσεις θα είναι αποκλειστικά προφορικές.

Η εγγραφή σας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εν λόγω εξέταση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό και το αντίστοιχο e-mail σας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας και τη διασταύρωση των ονομάτων με τους αντίστοιχους καταλόγους από τη Γραμματεία, θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω του exams-eclass.

Ι.-Π. βαν ντερ Βέιλε, Καθηγητής