Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στα μαθήματα*Επίλυση Προβλήματος, Μάθηση & Διαμόρφωση της Μαθηματικής Γνώσης και*Απειροστικός I (Τμήμα Μαμωνά- Downs)
να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχή τους στην ’ομάδα χρηστών’ στο αντίστοιχο μάθημα
στο e-class του Τμήματος. (Προσοχή: όχι στο e-class.upatras.gr):

στα
1. Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, covid-19 E.Π. ,

2. Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, covid-19 Μ. & Δ. Μ. Γ.,

3. Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 covid-19 Aπειρ.I*

Οι αιτήσεις εγγραφής στα μαθήματα Επίλυση Προβλήματος, Μάθηση & Διαμόρφωση της Μαθηματικής Γνώσης γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 26/8/2020 και ώρα 23:00 αυστηρά. Για το μάθημα του Απειροστικού Λογισμού I μέχρι 10/9/2020 και ώρα 23:00 αυστηρά.
Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα δοθούν στο e-class του Τμήματος μετά το πέρας των προθεσμιών για τα αντίστοιχα μαθήματα.


Γ. Μαμωνά-Downs