Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος "Μη Παραμετρική Στατιστική", θα γίνει μέχρι τις 29/8/2020 στον σύνδεσμο

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH168/


που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η εγγραφή αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του οργάνων του Πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και το αντίστοιχο e-mail.

Όσοι και όσες δεν εγγραφούν στην παραπάνω πλατφόρμα δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία και εμφανίζεται το όνομά τους στις λίστες progress ή archimedia.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης θα δοθούν μέσα από τον σύνδεσμο του μαθήματος.