1. Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος "Μη Παραμετρική Στατιστική", θα γίνει από τις 25/8/2020 μέχρι τις 29/8/2020 σε σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/, στις 24/8/2020.

2. Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος "Στατιστική Συμπερασματολογία Ι", θα γίνει από τις 2/9/2020 μέχρι τις 6/9/2020 σε σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/, στις 1/9/2020.

3. Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος "Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ", θα γίνει από τις 11/9/2020 μέχρι τις 15/9/2020 σε σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/, στις 10/9/2020.

Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για κάθε μάθημα ξεχωριστά στο mymath.