Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος "Γραμμικά Μοντέλα", θα γίνει μέχρι τις 30/08/2020 στον σύνδεσμο

Γραμμικά Μοντέλα (Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020) (MAT_ST434) https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH195/

που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η εγγραφή αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του οργάνων του Πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και το αντίστοιχο e-mail.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και τη διασταύρωση των ονομάτων με τους αντίστοιχους καταλόγους από τη Γραμματεία, θα ανακοινωθεί (μέσω του exams-eclass) το λεπτομερές πρόγραμμα της εξέτασης.


Καλή επιτυχία,

Βιολέττα Πιπερίγκου