Σχετικά με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων "Μαθηματικός Προγραμματισμός" και "Επιχειρησιακή Έρευνα" τονίζεται ότι δεν είναι αρκετό οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μάθημα της πλατφόρμας exams.eclass. Πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή και στην ομάδα χρηστών "Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση Σεπτεμβρίου 2020".

Ο διδάσκων