Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων", στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται οι φοιτητές:
1. Να μην εγγράφονται στο exams eclass, το οποίο είχε δημιουργηθεί για την εξέταση του Ιουνίου 2020.
2. Να εγγραφούν/επανεγγραφούν στο eclass upatras του μαθήματος, όπου θα αναρτηθούν οι σχετικές με την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώσεις.
Θ. Γράψα