Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 στα μαθήματα:

  1. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ (MATH-IC231)
  2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (MATH-IC335)
  3. Μικροϋπολογιστές (MATH-IC362)
  4. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων (MATH-IC463)

να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr όπου πρέπει να φαίνονται το ονοματεπώνυμο, το ιδρυματικό email στο upnet (όχι το προσωπικό email, π.χ. gmail, hotmail κτλ) και ο αριθμός φοιτητικού μητρώου. Υπενθυμίζεται ότι στην εξέταση κάποιου μαθήματος μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στη Γραμματεία ώστε να εμφανίζεται το όνομά τους στις λίστες progress και archimedia ώστε να μπορούν να βαθμολογηθούν.

Η εξέταση θα γίνει από απόσταση σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου. Οδηγίες θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr


Ο διδάσκων

Μ. Βραχάτης