Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν
στο μάθημα "Μέθοδοι Προσομοίωσης" (24-9-2020), να εγγραφούν
στη πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr
στο μάθημα Μέθοδοι Προσομοίωσης (Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020),
μέχρι 20-9-2020.
Η εξέταση θα γίνει από απόσταση σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.
Οδηγίες θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr