Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στη Γραμματεία για τα μαθήματα "Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ" - "Γεωμετρία" - "Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία" και επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, να εγγραφούν στο exams.eclass.upatras.gr επίσης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εκεί για το κάθε μάθημα.

Ο διδάσκων

Φ. Δ. Οικονόμου