Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα να κάνουν εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα exams.eclass. Όλες οι προηγούμενες εγγραφές έχουν διαγραφεί. Λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης θα ανακοινωθούν εν καιρώ μέσω του εν λόγω eclass.