Η παρουσίαση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή κ. Γεωργίου Παντή με τίτλο "Μαθηματικές Τεχνικές στην Επιστήμη των Δεδομένων και στη Μηχανική Μάθηση" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 12:00 μέσω του Skype for Business. Η παρουσίαση είναι ανοικτή για την πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του παρακάτω συνδέσμου (link) https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...hatis/Z0PM77FF

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Δ. Καββαδίας,
Σ. Κωτσιαντής,
Μ. Βραχάτης (επιβλέπων).