Η παρουσίαση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της φοιτητριας κ. Ευαγγελίας Γερούση με τίτλο "Απεικόνιση Ημιτόνου και Μετάβαση στο Χάος" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 12:30 μέσω Skype for Business. Η παρουσίαση είναι ανοικτή για την πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του παρακάτω link: https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...oskan/Z3TBXOM0

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ι.-Π. Βαν ντερ Βέιλε,
Δ. Γεωργίου
Γ. Κανελλόπουλος (επιβλέπων).