Η παρουσίαση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή κ. Βύρωνα Δ.Ε. Τζαμαρία με τίτλο "Χαμιλτονιανά Δυναμικά Συστήματα στην Κλασική Μηχανική και στην Ρευστομηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 14:00 μέσω Skype for Business. Η παρουσίαση είναι ανοικτή για την πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του παρακάτω link: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/weele/MS0NHKTM.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ι.-Π. Βαν ντερ Βέιλε (επιβλέπων),
Α. Τόγκας,
Γ. Κανελλόπουλος