Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος στις 13/7/2020, έχουν ανακοινωθεί στις διευθύνσεις:
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH918/
και
https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH137/