Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος, 14-7-2020, έχουν ανακοινωθεί στις διευθύνσεις

https://eclass.upatras.gr/modules/an...3&an_id=115033
και
https://exams.eclass.upatras.gr/modu...129&an_id=2522